ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Προτεραιότητα η προστασία της υγείας επισκεπτών και εκθετών

Η διοργάνωση και λειτουργία του φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το Πρωτόκολλο υγειονομικού περιεχομένου του ΕΟΔΥ, τα κύρια σημεία του οποίου είναι τα παρακάτω:

1. Μέγιστος αριθμός επιτρεπόμενων επισκεπτών 1 άτομο ανά 15 τετραγωνικά μέτρα (στο Athens Coffee Festival αυτός ο αριθμός μεταφράζεται σε 1.700 επισκέπτες ανά πάσα στιγμή).

2. Eπιτρεπόμενος αριθμός ατόμων στα περίπτερα των εκθετών (εργαζόμενοι και επισκέπτες).

· Έως 20 τ.μ.: 4 άτομα

· Από 20 έως 100 τ.μ. : 4 +1 άτομο ανά 10 τ.μ.

· Άνω των 100 τ.μ. : 12 άτομα +1 άτομο ανά 15 τ.μ.

3. Εντός των περιπτέρων των εκθετών ισχύουν οι κανόνες τήρησης αποστάσεως που ισχύουν στις επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου καθώς και οι κανόνες που ισχύουν για την απόσταση μεταξύ τραπεζοκαθισμάτων στην εστίαση.
Κατεβάστε το Πρωτόκολλο της Εστίασης.

4. Η είσοδος των επισκεπτών θα γίνεται μέσω ονομαστικής ηλεκτρονικής πρόσκλησης, της οποίας την εκτύπωση θα επιδεικνύουν κατά την είσοδό τους στον χώρο της έκθεσης, όπου θα τηρείται ονομαστικός κατάλογος των εισερχόμενων επισκεπτών. Κατά την είσοδο τους στον χώρο θα γίνεται θερμομέτρηση.

5. Η είσοδος στην έκθεση των εκθετών και του προσωπικού τους θα γίνεται με ονομαστική barcoded κάρτα. Για την είσοδό τους στο χώρο θα προηγείται θερμομέτρηση και θα είναι υποχρεωτική η αναφορά του ονοματεπώνυμού τους σε καρτελάκι που θα φέρουν σε εμφανές σημείο καθ’όλη την διάρκεια παραμονής τους στον χώρο της έκθεσης.

6. Υποχρεωτική η χρήση μη ιατρικής μάσκας προστασίας για τους εκθέτες και το προσωπικό εντός των χώρων των περιπτέρων τους.

7. Η διοργανώτρια εταιρεία οφείλει να αναπτύσσει πλάνο κανόνων διαχείρισης κρίσεων το οποίο: α) θα αναρτάται σε εμφανή σημεία και σε ηλεκτρονικά μέσα β) θα αποστέλλεται στους πελάτες-εκθέτες τους και γ)θα είναι διαθέσιμο στις ελεγκτικές αρχές.

tipobet bets10 mobilbahis