100 εκθέτες, 185 μπράντες καφέ, 40.000 επισκέπτες!