Τεράστια συμμετοχή στα σεμινάρια και τις παρουσιάσεις του φεστιβάλ!