ΚΑΤΟΨΗ ΧΩΡΟΥ

Όλα τα περίπτερα των εκθετών θα αναπτυχθούν τόσο στους στεγασμένους χώρους (αίθουσες D7D9 και D12) όσο και στους υπαίθριους  χώρους της Τεχνόπολης. Στη λεπτομερειακή κάτοψη μπορείτε να δείτε τους χώρους του ATHENS COFFEE FESTIVAL 2018.