ΚΑΤΟΨΗ ΧΩΡΟΥ

Όλα τα περίπτερα των εκθετών αναπτύχθηκαν τόσο στους στεγασμένους χώρους (αίθουσες D7, D9 και D12) όσο και στους υπαίθριους  χώρους της Τεχνόπολης. Στη λεπτομερειακή κάτοψη μπορείτε να δείτε τους χώρους του ATHENS COFFEE FESTIVAL 2019.